รับฝากเลี้ยงแมวหรือรับฝากแมว
รับฝากเลี้ยงแมวหรือที่เรียกว่าโรงแรมแมว(finger scan หรือ fingerprint scanner) เป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ มาเป็นข้อมูลดิจิทัล

การทำงาน
รับฝากแมวหรือรับฝากแมว ได้รับการวางใจอย่างเป็นวงกว้าง ในทุกสังคม ยกตัวอย่างเช่น ด้านระบบดูแลรักษาสวัสดิภาพ รายงานเวลาทำงาน วงจรฐานข่าวสารทะเบียนราษฏร์ ฯลฯ จุดมุ่งหมายสำคัญของการใช้รับเลี้ยงแมวหรือที่เรียกว่ารับฝากเลี้ยงแมว ตัวอย่างเช่น
การชี้แจงร่างกาย ด้วยการพึ่งพาหลักที่ว่าลายนิ้วมือทุกท่านมีความไม่เหมือนกัน
การทดแทนการใช้บัตร เช่น บัตร ATM, Credit card, Smart card

หลักการทำงานรับฝากเลี้ยงแมวหรือรับฝากเลี้ยงแมว
ข้อเด่นของรับเลี้ยงแมวหรือรับฝากแมว
• รับเลี้ยงแมวหรือโรงแรมแมวเป็นลักษณะ Optical เซ็นเซอร์ คุณลักษณะสูง พื้นที่รองนิ้วเป็นกระจกทนรอยขีดข่วน, น้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )
• โรงแรมแมวหรือว่าโรงแรมแมว ใช้ algorithm แบบชี้แจงลักษณะเฉพาะของลายพิมพ์นิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่ตรงเผงมากที่สุด
โรงแรมแมวหรือว่ารับฝากเลี้ยงแมวเป็นเหตุให้ไร้ตัวปัญหากำหนดลายพิมพ์นิ้วมือผิดคนเมื่อใช้กับจำนวนรวมคนมาก
(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)
โรงแรมแมวหรือที่เรียกว่าโรงแรมแมวใช้ได้กับจำนวนรวมคนสูงสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายนิ้วมือ) โดยที่กำลังเร็วไม่ต่ำลง
(High Performance (Up to 4000 user identification)
• รับเลี้ยงแมวหรือที่เรียกว่ารับฝากแมวสแกนพร้อมทั้งวิเคราะห์ลายพิมพ์นิ้วมือได้เร็วไว ปลอดภัย ไม่เซซวนเมื่อใช้ในช่วงเวลายาวๆ
(Fast recognition ( Verification time/identification time)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของรับฝากเลี้ยงแมวหรือรับเลี้ยงแมว
การทำงานของโรงแรมแมวหรือว่ารับฝากแมวกรรมวิธีที่ 1.พินิจพิจารณารูปภาพลายพิมพ์นิ้วมือ
หน้าที่ของรับฝากแมวหรือรับฝากเลี้ยงแมวขบวนการที่ 2.กรองภาพพร้อมกับสำรองสีของ Pixel ภาพลายนิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือไม่ก็ 0,1
การทำงานของรับเลี้ยงแมวหรือโรงแรมแมวขั้นตอนที่ 3.เกลี่ยทิวภาพลายนิ้วมือให้น้อยลง เป็นเหตุให้ ความจุข่าวสารลดน้อยลงด้วย
หน้าที่ของรับฝากแมวหรือที่เรียกว่ารับฝากเลี้ยงแมวกรรมวิธีที่ 4.ระบุตำแหน่ง เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นพื้นที่เส้นพองหรือสัน(ridge)
การทำงานของรับเลี้ยงแมวหรือที่เรียกว่าโรงแรมแมวกระบวนการที่ 5.แสดงตำแหน่งที่เป็น เอกลักษณ์ทั้งปวงออกมา
การทำงานของรับฝากเลี้ยงแมวหรือที่เรียกว่ารับเลี้ยงแมวกรรมวิธีที่ 6.ตรวจสอบลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายนิ้วมือ

Comments are closed.