รับฝากแมว

Posted on April 8th, 2017 by scarlettroyster

รับฝากเลี้ยงแมวหรือรับฝากแมว รับฝากเลี้ยงแมวหรือที่เรียกว่าโรงแรมแมว(finger scan หรือ fingerprint scanner) เป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ มาเป็นข้อมูลดิจิทัล การทำงาน รับฝากแมวหรือรับฝากแมว ได้รับการวางใจอย่างเป็นวงกว้าง ในทุกสังคม ยกตัวอย่างเช่น ด้านระบบดูแลรักษาสวัสดิภาพ รายงานเวลาทำงาน วงจรฐานข่าวสารทะเบียนราษฏร์ ฯลฯ จุดมุ่งหมายสำคัญของการใช้รับเลี้ยงแมวหรือที่เรียกว่ารับฝากเลี้ยงแมว ตัวอย่างเช่น การชี้แจงร่างกาย ด้วยการพึ่งพาหลักที่ว่าลายนิ้วมือทุกท่านมีความไม่เหมือนกัน การทดแทนการใช้บัตร เช่น บัตร ATM, Credit card, Smart card หลักการทำงานรับฝากเลี้ยงแมวหรือรับฝากเลี้ยงแมว ข้อเด่นของรับเลี้ยงแมวหรือรับฝากแมว • รับเลี้ยงแมวหรือโรงแรมแมวเป็นลักษณะ Optical เซ็นเซอร์ คุณลักษณะสูง พื้นที่รองนิ้วเป็นกระจกทนรอยขีดข่วน, น้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor ) • โรงแรมแมวหรือว่าโรงแรมแมว ใช้ algorithm แบบชี้แจงลักษณะเฉพาะของลายพิมพ์นิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่ตรงเผงมากที่สุด โรงแรมแมวหรือว่ารับฝากเลี้ยงแมวเป็นเหตุให้ไร้ตัวปัญหากำหนดลายพิมพ์นิ้วมือผิดคนเมื่อใช้กับจำนวนรวมคนมาก (Powerful and […]

Read More